DAN opleidingen

Het verschil tussen een noodgeval en een ramp is de vaardigheid om snel in te grijpen en verder schade effectief te voorkomen. De DAN provideropleidingen leren je wat je moet doen bij een duikongeval en het geleerde is gericht op het direct ondernemen van alle nodige stappen om verwondingen te voorkomen of ervoor te zorgen dat ze niet erger worden, door een snelle en effectieve eerste hulp. Door het volgen van deze eerste hulp cursussen kan jij misschien het verschil maken tussen een noodgeval en een ramp. Wij onderscheiden 7 verschillende provider cursussen. Hieronder staat van iedere cursus kort uitgelegd welke cursus wat inhoudt en wat de eisen zijn om eraan mee te doen. Heb je na aanleiding hiervan nog vragen dan kan je altijd contact opnemen met ons, mail naar info@mt2.nl. Voor prijzen zie de shop.

Divers Alert Network

DAN is in 1980 geboren uit een initiatief van een aantal wetenschappers en professoren van internationale faam, in de VS en Italië, die inzagen dat handelen in een duikmedische noodsituatie speciale kennis vereist die in het algemeen niet aanwezig is in de normale medische voorzieningen. DAN’s missie bestaat uit het werken met en in stand houden van een internationaal netwerk van alarmcentrales, die 24 uur per dag actief zijn en die in geval van nood voorzien in gespecialiseerde hulp aan iedere duiker waar ook ter wereld. DAN geeft ook medische adviezen, doet onderzoek naar duikveiligheid, organiseert cursussen en congressen met het doel om de kennis en het gevoel van verantwoordelijkheid van sportduikers te vergroten en financiële en technische hulp te bieden aan recompressiekamers in ontwikkelingslanden.

 

Eerste Hulp Zuurstof toediening Overig + Instructeur
Basic Life Support + AED + First aid (complete EHBO Opleiding) Oxygen First Aid  (zuurstof toediening) Hazerdous Marine Life Injuries (HMLI, gevaarlijke zeedieren)
Automatische Externe Defribillator (AED) Advanced Oxygen First Aid Dive Medicine for Divers (DMfD)
First Aid Aquatic Oxygen (Zuurstof toediening badpersoneel) Neurological exam
Instructeursopleiding

Deelnemen aan 1 of meerdere van deze opleidingen mail dan naar info@mt2.nl. Data en tijden zijn in overleg te plannen. Wij geven desgewenst ook les op locatie, hiermee zijn uw medewerkers direct in staat om te trainen in de omgeving waar ze ook het geleerde kunnen gaan toepassen.


 

DAN Basic Life Support + AED + First aid (complete EHBO Opleiding)

BLS-D-FADe DAN BLS cursus traint je niet alleen in het reanimeren van een gewonde die geen normale ademhaling heeft en buiten bewustzijn is, maar kan je ook helpen te voorkomen dat iemand in die toestand raakt. Uitwendige bloedingen, verstikking en shock kunnen bijvoorbeeld leiden tot zeer ernstige  problemen met de bloedsomloop en de ademhaling. Deze module breiden wij standaard uit met de AED-provider module en met de speciale module First Aid, verbandleer waarin de hulp naar voren komt die je als EHBO-er kan tegenkomen.

Onderdelen die aanbod komen zijn: Inschakelen van medische hulpdiensten, reanimatie, AED gebruik, stabiele zijligging, luchtwegblokkades, stelpen en verbinden van bloedingen, omgaan met shock, ziekte beelden herkennen en de juiste eerste hulp verlenen.

 • Voor deze opleiding zijn geen voorvereisten
 • De opleiding bestaat uit 18-20 lesuren verspreid over een lang weekend of 6 avonden.
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

 


DAN Oxygen First Aid for scuba diving injuries

OxygenDe DAN Oxygen provider cursus biedt instapniveau training in het herkennen van en omgaan met mogelijke duikgerelateerde verwondingen met gebruik van eerste hulp met zuurstof. Aanbevolen is om gewonde duikers 100% zuurstof te geven bij een duikongeval. Het is daarom aan te bevelen om iedere duiker op te leiden tot Oxygen provider.

Onderdelen die aanbod komen zijn: Het mechanisme van duikverwondingen, hoe je een duikverwonding herkent, de voordelen van zuurstof, hoe je zuurstof moet gebruiken om onmiddellijke en effectieve eerste hulp te bieden en hoe je moet communiceren met de medische hulpdiensten en DAN.

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

 


DAN Advanced Oxygen First Aid

advanced oxygen

De Advanced oxygen cursus is bedoeld voor oxygen providers te trainen de MTV-100 (zuurstof beademingsapparaat) en het Bag Valve Masker (AMBU-balon) te gebruiken terwijl ze hulp verlenen aan een niet ademend slachtoffer.

Er wordt dieper ingegaan op het zuurstof toedienen aan een niet ademend persoon terwijl er gereanimeerd wordt, hierdoor verhoog je het toegediende zuurstof percentage van ongeveer 50% naar bijna 100%.

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding en de DAN-Oxygenprovider cursus
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat
 • Heb je nog geen Oxygen dan kan je het voordelige combinatiepakket afnemen

 


DAN Automated External Defribillation (AED)

AED

Plotselinge hartstilstand is een van de voornaamste doodoorzaken. Deze cursus traint duikers en andere geïnteresseerden in het herkennen van en zorg verlenen bij een plotselinge hartstilstand, onder andere door middel van een automatische externe defibrillator (AED)

Je leert onder andere de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand te herkennen, BLS uit te voeren terwijl de AED in gereedheid wordt gebracht, te reanimeren met een AED en zorgen voor en onderhouden van een AED.

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zij inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

 


DAN First Aid

First AidDe DAN Eerste Hulp / First Aid cursus is een vervolg op de DAN BLS cursus. Dit programma behandeld eerste hulp technieken voor ernstige en minder ernstige ongevallen, met inbegrip van ongevallen beoordeling, ziekte beoordeling, het gebruik van spalken, wondverzorging en verbandleer, het verplaatsen van gewonde personen, warmtestuwing en hitte beroerte, hypothermie.

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding
 • De opleiding bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

DAN First aid for Hazardous Marine Life Injuries

HMLIErnstige verwondingen door zeedieren zijn zeldzaam, maar de meeste duikers ondervinden wel eens wat ongemak. Deze cursus leert duikers om deze verwondingen zo gering mogelijk te houden en het ongemak en de pijn te reduceren. Het verschaft ook kennis over specifieke soorten verwondingen en de algemene eerste hulp ervoor. Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen als er gevaarlijk zeeleven dichter bij je in de buurt komt dan je lief is.

Je leert tijdens de cursus: Gevaarlijke zeedieren te identificeren, Mogelijke verwondingen veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te herkennen, Verwondingen van gevaarlijke zeedieren te vermijden en bij eventuele problemen eerste hulp te verlenen bij verwondingen.

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

 


DAN Onsite Neurological Assessement

Neuro

De DAN Neuro cursus traint DAN Oxygen providers in het uitvoeren van een neurologisch basisonderzoek bij een mogelijk gewonde duiker. De tijdens deze beoordeling verkregen informatie zal: 1: Een betrouwbaar systeem leveren om de urgentie van een duiknoodgeval te beoordelen, afhankelijk van de symptomen die worden vermeld door duikers te ter plekke zijn. 2: De gewonde duiker laten zien dat er een probleem is, als dat zo is kan het helpen de gewonde duiker te overtuigen van de noodzaak van eerste hulpbehandeling zoals zuurstof om zo bij te dragen aan het verdwijnen van de symptomen.

 

 • Voor deze opleiding is een geldig DAN Oxygenprovider brevet verplicht
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat.

 


DAN Oxygen first Aid for aquatic environment

AquaticSpeciaal voor niet duikers die toch de voordelen van zuurstof bij verdrinkingen in zwembaden willen benutten. Het is verplicht in Nederland om in ieder zwembad een zuurstofset aanwezig te hebben en dat hiermee adequaat mee kan worden omgegaan door het personeel. Deze opleiding voorziet zwembadpersoneel van de kennis en kunde om bij eventueel voorkomende gevallen de juiste adequate hulp te verlenen. Ook bij hartproblemen en zware ongelukken kan de zuurstofset ingezet worden om hulp te verlenen totdat de ambulance het van je over neemt.

 

 • Voor deze opleiding is een geldig eerste hulp brevet verplicht bijvoorbeeld de DAN-BLS opleiding
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen, breveteringspasje en certificaat

DAN Dive Medicine for Divers  

DMFDEen programma special voor de diegene die meer wil weten dan de basis eerste hulp technieken. Het is een modulair systeem waarbij aan het einde geen brevetatie volgt maar je wel een certificaat ontvangt.

De volgende onderwerpen aan de orde komen: Fitheid voor duiken, Veiligheidsplanning en Basis fysiek onderzoek.

 

 • Voor deze opleiding is een geldig BLS brevet, DAN Oxygen, Hazerdous Marine Life Injuries, AED-provider en Neurological Assessment brevet verplicht
 • De opleiding bestaat uit 1 Dagdeel van 3 tot 4 uur
 • Totale kosten zijn inclusief lesboek, gebruik van lesmaterialen en certificaat

Vraag naar het gecombineerde pakket inclusief de voorvereiste programma’s


Instructeur

hercertificeringMedical Team Twente heeft een DAN Instructor-trainer die je graag wil opleiden tot DAN-Instructeur. Er zijn verschillende mogelijkheden een aantal mogelijkheden zijn hieronder uitgeschreven. Wil je een ander specifiek programma volgen neem dan contact op met ons: info@mt2.nl

Voorvereisten:

 • Voor opleidingen op DAN-instructeursniveau is een actief duikbrevet op leiderschapsniveau verplicht (Divecontrol-Specialists kunnen onder bepaalde voorwaarde ook in aanmerking komen)
 • Geldig reanimatie en EHBO opleiding verplicht (bijv. DAN BLS provider, inbegrepen in het totaalpakket IQC)
 • Geldig DAN lidmaatschap (af te sluiten bij aanvang opleiding)
 • Provider level van alle gewenste Instructeursbevoegdheden (inbegrepen in het totaalpakket IQC)

Core module

We starten de opleiding met de CORE module deze module kan online gevolgd worden en worden nabesproken tijdens de eerste les van de Instructeuropleiding.

Het los volgen van deze module is alleen mogelijk wanneer er ook een trainingsmodule wordt gevolgd en kost: 50 Euro. Wilt je deze module niet online volgen maar liever uitgelegd krijgen van een Instructor-trainer neem dan contact met ons op.

Trainings module

Daarna bestaat de opleiding globaal gezien voor elke module uit het volgende:

 • Overzicht handboek – Standards & Procedures
 • Theorie-sessie:
  • Overzicht
  • Onderwerpen
 • Vaardighedensessie:
  • Overzicht
  • Gebruik scenario’s
  • Gewonde duiker scenario’s
 • Oefening
 • Eindbeoordeling (examen)

We bevelen aan om het volledige lesprogramma van DAN te volgen. Dit zijn de volgende 8 bovengenoemde programma’s.
(BLS/AED/FirstAid/Aquatic/O2/Advanced O2/HMLI/Neuro)Dit noemen we het totaalpakket IQC. Ook losse modules zijn mogelijk.

 

Totaal pakket IQC

Het lespakket bestaat uit:

 • CORE module pakket
 • 8 maal provider lespakket (nieuwste druk)
 • 8 maal instructeur lespakket
 • Instructor Manual (Online)
 • DAN rugtas, DAN Training Map en promotiemateriaal
 • DAN-Beademingsmasker en Non-rebreathingmasker
 • Breveteringspasjes en certificaten provider en instructeur.